آشنايي با شبيه ساز منبع سيگنال Simulate Signal

آموزش های رایگان

يکي از حسن هاي اين نرم افزار اين است که شما تقريبا هرچيزي را در آن ميتوانيد شبيه سازي کنيد حتي يک مولد موج سينوسي و يا يک منبع تغذيه DC. در اين درس شما يک سيگنال سينوسي ساخته و آن را در گراف نشان خواهيد داد.

 

آشنايي با شبيه ساز منبع سيگنال Simulate Signal

 

يکي از حسن هاي اين نرم افزار اين است که شما تقريبا هرچيزي را در آن ميتوانيد شبيه سازي کنيد حتي يک مولد موج سينوسي و يا يک منبع تغذيه DC. در اين درس شما يک سيگنال سينوسي ساخته و آن را در گراف نشان خواهيد داد. همچنين در ادامه با Scaling and Mapping و Merge Signals آشنا خواهيد شد و کاربرد آنها را در اين مثال بيشتر درک خواهيد کرد. در ابتدا Simulate Signal تمرين مقابل را در کامپيوتر خود ترسيم کنيد. نگران نباشيد اگر مسير بلوک ها را نميدانيد در صفحه بعد به شما کمک خواهيم کرد.

 

Simulate Signal labview

 

 

 اين بلوک نقش يک منبع تغذيه DC و يا يک مولد موج سيگنال سينوسي مربعي مثلثي و يا دندانه اره اي را براي شما ايفا ميکند! از مسير زير اين بلوک را به تمرين اضافه کنيد  Function---> Express---> Input---> Simulate Signal           

 

 Simulate Signal

 

 

شما ميتوانيد هر يک از اين تنظيمات را بصورت دستي و در حين اجراي برنامه نيز تغيير دهيد.همانند شکل صفحه قبل چهار Knob  را به بلوک دياگرام اضافه کرده و با پايين کشيدن دستگيه بلوک  Simulate Signal مقادير قابل تغيير را افزايش دهيد. مطابق شکل صفحه 3 سيم کشي ها را انجام دهيد. دقت داشته باشيد که در Simulate Signal پارامتر اول (Sine) از نوع خروجي بوده و نوع شکل موج را نمايش ميدهد. سر موس را بر روي خروجي اين بلوک (Sine) برده روي آن راست کليک کنيد و يک نمايش دهنده براي آن بسازيد.

 

بلوک  Simulate Signal

 

Scaling and Mapping

توسط اين بلوک شما ميتوانيد مقدار دامنه يک سيگنال را تغيير دهيد و يت براي آن حد و حدودي قايل شويد و يا حتي توسط متد لگاريتمي آن مقدار سيگنال را بصورت لگاريتي تغيير دهيد که از اين خصيصه ميتوانيد در سنسورهايي که بصورت لگاريتمي تغيير ميکنند استفاده کنيد. در ادامه مد هاي مختلف اين بلوک را با هم بررسي خواهيم کرد.

 

Scaling and Mapping

 

اين بلوک داراي چهار مد است:

مد اول- نورمالايز:توسط اين مد شما يک حد مينيمم و يک حد ماکزيمم تعريف ميکنيد و تحت هر شرايطي مقدار مينيمم و ماکزيمم اين سيگنال برابر با مقداري است که شما در قسمت Lower Peak و Highest Peak مشخص کرده ايد.

مد دوم – خطي : در اين مد شما دو متغير m و b خواهيد داشت که سيگنال شمار ا به اندازه m  برابر تقويت و به اندازه مقدار متغير  b در جهت محور Y به بالا يا پايين تغيير مکان خواهد داد.

مد سوم – لگاريتمي: که از فرمول

 (y = 20log10(x/db reference پيروي ميکند

 

نورمالايز

 

فرونت پنل تمرين

در انتها نرم افزار شما بايد به شکل زير باشد . شما ميتوانيد از دکمه ريست نيز صرفه نظر کنيد .با تغيير ميزان Scaling و مد هاي مختلف آن تاثير آن را بر روي شکل موج خروجي را مشاهده کنيد.اين تمرين در سايت در اختيارتان قرار گرفته است.در صفحه بعد ياد خواهيد گرفت که چگونه دو سيگنال را در يک Waveform نمايش دهيد و در واقع دو سيگنال را با يکديگر مرج کنيد.

 

ميزان Scaling

 

 

فرونت پنل تمرين 2

قبل از شروع آموزش بلوک Merge Signals  به تصوير مقابل دقت کنيد. مشاهده ميکنيد که دو سيگنال با دو رنگ متفاوت و در يک Waveform نشان داده شده است. اين مدل ترکيب ها در مثال هايي که نياز به مقايسه دو سيگنال است بسيار کارآمد ميباشد. در آموزش هاي آتي به تفصيب در مورد Waveform Graph  ها خواهيم پرداخت

 

Merge Signals

 

 

Merge Signals Function

 

توسط اين بلوک شما قادر خواهيد بود دو يا چند سيگنال را با هم ترکيب کرده و در خروجي همه آنها را در يک سيگنال واحد دريافت کنيد

 

Merge Signals Function

 

ورودي بلوک

 

ورودي ميتواند ترکيبي از آرايه هاي يک و يا دو بعدي از بولين ها، آرايه هاي يک و يا دو بعدي از اعدادسيگنال ها، آرايه هاي يک و يا دو بعدي از اعداد باشد

 

افزايش ورودي بلوک

 

با ريسايز کردن بلوک قادر خواهيد بود تعداد بيشتري سيگنال در ورودي داشته باشيد

از مسير زير بلوک Merge Signals Function را به مثال خود اضافه کنيد و مطابق شکل صفحه بعد سيمکشي هاي مربوط به آن را انجام دهيد

 Function---> Express---> Signal Manipulation---> MergeSignal

 

بلوک Merge Signals

 

در انتها بلوک دياگرام تمرين اين فصل همانند شکل روبرو خواهد شد

 آشنايي با مولد سيگنال

 

در صورت نياز به نسخهPDF اين آموزش بر روي اين لينک کليک کنيد. اين آموزش رايگان ميباشد

رمز فايل www.labviewmaster.ir ميباشد.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید