تولبارها

آموزش های رایگان

بصورت کلي از تولبارها در صفحه پانل و بلوک دياگرام براي کنترل اجراي برنامه و اديت کردن برنامه و تراز المانهاي موجود در صفحه استفاده ميشود.در ادامه تمامي دکمه ها و المان هاي موجود در تولبارها را به شما آموزش مي دهيم

 

تولبارها

 

بصورت کلي از تولبارها در صفحه پانل و بلوک دياگرام براي کنترل اجراي برنامه و اديت کردن برنامه و تراز المانهاي موجود در صفحه استفاده ميشود.شکل بالايي تولبار صفحه پانل و شکل پاييني تولبار صفحه بلوک دياگرام را به شما نشان ميدهد.

در ادامه تمامي دکمه ها و المان هاي موجود در تولبارها را به شما آموزش مي دهيم

تولبارها در صفحه پانل و بلوک دياگرام

تولبارها در صفحه پانل و بلوک دياگرام

 

Run Buttom  Run

کليک بر روي اين دکمه برنامه شما اجرا خواهد شد. بعد از کليک بر روي آن نماي ظاهري آن تغيير خواهد کرد

   Run Button(Broken)

در صورتي که در برنامه شما مشکل و يا خطايي وجود داشته باشد دکمه Run Button به اين شکل در مي آيد.با کليک بر روي آن و مشاهده خطاها

مستقيما به محل خطا هدايت مي شويد

 Continuous Run ButtonRun Button(Broken) 

فشار دادن اين دکمه باعث مي شود که برنامه مورد نظر بطور پيوسته اجرا گردد و تا زماني که دکمه STOPيا ABORT را فشار نداده ايد ادامه يابد

Abort Button  

در هنگامي که يک برنامه در حال اجرا است اين کليد فعال ميگردد و توسط ان ميتوانيد برنامه خود را متوقف نماييد.

Pause Button  Pause Button

با کليک بر روي اين برنامه وقفه اي ايجاد ميشود و ميتوان با کليدهاي تک مرحله اي Step Info Step Overو Step Out در بلوک دياگرام بصورت گام به گام اجراي برنامه را ادامه داد

Text Setting   Text Setting

در اين قسمت شما ميتوانيد نوع اندازه شکل و رنگ استفاده شده در محيط نرم افزار را تغيير هيد

 

 

مرتب سازي عمودي و افقي       مرتب سازي عمودي و افقي

در اين منو شما ميتوانيد المانهاي کنترلي خود را بصورت عمودي و افقي نسبت به بالاترين پايين ترين و مرکز المانها مرتب سازي کنيد

 

يکسان سازي فواصل        يکسان سازي فواصل

اين منو بيشتر براي يکسان سازي فواصل المانها نسبت به يکديگر کاربرد دارد

 

يکسان سازي اندازه المانها     يکسان سازي اندازه المانها

در اين منو شما ميتوانيد اندازه المانهاي خود را بر اساس کوچکترين و بزرگترين المان انتخابي تغيير سايز دهيد

 

جستجوي المانها                   جستجوي المانها

شايد بارها به اين موضوع برخورد کنيد که نام المان را ميدانيد اما مکان قرار گيري آن را در منوي کنترل و يا فانکشن فراموش کرده ايد.با استفاده از اين ابزار ميتوانيد المان خود را بيابيد!

 

در صورتي که به نسخه PDF اين آموزش نياز داريد بر روي اين لينک کليک کنيد. اين آموزش رايگان ميباشد

رمز فايل www.labviewmaster.ir ميباشد.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید