حلقه FOR و کاربردهای آن

آموزش های رایگان

ساختارها از مهمترين گره ها در نرم افزار لب ويو است. اين گره ها بر روند اجراي يک برنامه نظارت دارند و آن را فرماندهي ميکنند

FOR شناخت ساختارها-حلقه

 

ساختارها از مهمترين گره ها در نرم افزار لب ويو است. اين گره ها بر روند اجراي يک برنامه نظارت دارند و آن را فرماندهي ميکنند. اين المانها درست شبيه به ساختارهاي کنترلي در زبانهاي برنامه نويس استاندارد و متداول مي باشند. در اين فصل با ساختار FOR که جهت تکرار بخشي از برنامه در نظر گرفته شده آشنا ميشويم. اين حلقه برنامه را به تعداد دفعات مشخصي اجرا ميکند.

 

حلقه for در لب ويو
حلقه شمارشي در لب ويو

 

يک حلقه فور کدها و دستورات داخل چهارچوب را به تعداد دفعات مشخصي اجرا ميکند. تعداد دفعات تکرار به ترمينال شمارشي (N) سيمکشي ميشود.دقت کنيد که اين عدد خارج از حلقه قرار گيرد.همچنين ترمينال تکرار(I) تعداد دفعاتي که حلقه تکرار شده است را نشان مي دهد. بديهي است که اين مشخصه نميتواند بصورت دستي مقدار بپذيرد و ميتوان از آن بعنوان نمايش دهنده استفاده کرد.

ترمينال شمارشي و ترمينال تکرار در حلقه فور لب ويو

مطابق شکل روي حلقه راست کليک کرده و از منوي BreakPoint گزينه Set Breakpoint را انتخاب کنيد. با اين کار حاشيه قرمز رنگ به حلقه اضافه ميشود.اين کار باعث مي شود هرگاه برنامه به حلقه شما رسيد متوقف شود تا بتوانيد راحت تر برنامه خود را اشکال يابي کنيد. حال مجددا بر روي حلقه راست کليک کرده و Clear Break Point را انتخاب کنيد. بدين وسيله Break Point از روي حلقه حذف خواهد شد

 

منوي BreakPoint

مطابق شکل روي حلقه راست کليک کرده و از منوي ظاهر شده Visible Item را انتخاب کرده و سپس بر روي Subdiagram Lable کليک کنيد. خواهيد ديد که منوي زرد رنگي به بالاي حلقه اضافه خواهد شد که به کمک آن خواهيد توانست به حلقه خود نامي را اختصاص دهيد. اين کار در برنامه هاي پيچيده جهت خوانا شدن برنامه حتما توصيه مي شود

 

Subdiagram_Lable

مطابق شکل روي حلقه راست کليک کرده و از منوي ظاهر شده Add Shift Registe را انتخاب کنيد. خواهيد ديد که دو فلش رو به بالا و پايين در دو طرف حلقه ايجاد خواهد شد که به شما در انتقال مقادير از تکرار يک حلقه به تکرار بعدي کمک زيادي خواهد کرد. شيفت رجيستر يا ثبات انتقال کاربرد گسترده اي در لب ويو دارد که در بخشي مجزا مفصل و با ذکر مثال هاي متنوع به آموزش آن خواهيم پرداخت...

شيفت رجيستر در لب ويو

مد هاي مختلف تونل ها

در صورتي که بر روي تونل راست کليک کنيد سه گزينه در Tunnel Mode خواهيد داشت. گزينه اول آخرين مقدار توليد شده در حلقه و گزينه دوم ايندکسي از مقادير توليد شده در داخل حلقه را در اختيار شما قرار ميدهد.گزينه سوم هم در مباحث پيشرفته دنبال خواهد شد. بسيار با اهميت است که قبل از شروع کدنويسي بدانيم که به کداميک از مقادير احتياج دايم و با توجه به آن تونل مورد نظر را انتخاب کنيم. در صورتي که تونل بر روي گزينه اول باشد مربعي توپر و در صورتي که بصورت ايندکسي فعال باشد بصورت مربعي تو خالي و بهمراه دو [ ] ديده خواهد شد.

مد هاي مختلف تونل ها

مثال هايي براي درک بهتر حلقه FOR

بهتر است اين حلقه را با ذکر چند مثال بيشتر توضيح دهيم. به شکل روبرودقت کنيد. ما قطعه کدي را که ميخواهيم بارها و بارها و باتعداد مشخصي تکرار کنيم در داخل چهارچوب حلقه قرار مي دهيم. باز هم تاکييد ميکنم که اين حلقه تنها چيزي که براي ادامه کار و تکرار حلقه چک ميکند مقدار عددي است که به ترمينال شارشي آن سيم کشي شده است.در اين مثال اين حلقه ده بار تکرار خواهد شد.اما تفاوت دو حلقه بالايي و پاييني در چيست؟ دقت کنيد که تفاوت اصلي در نوع تونل آنهاست.در حلقه بالايي از آرايه و در حلقه پاييني از تونل آخرين مقدار استفاده شده است که هر يک خروجي متفاوتي به شما مي دهد. مثال روبرو را در کامپيوتر خود رسم نموده و در خروجي تفاوت ها را ببينيد. مشاهده ميشود که در حلقه بالايي هيچ يک از مقادير توليد شده در حلقه از بين نرفته است و تمامي مقادير در داخل آرايه اي با ده انديس ذخيره شده است که به آن انديس گذاري اتوماتيک ميگويند. اما در حلقه پاييني تنها مقدار آخرين حلقه ثبت و در نمايشگر نشان داده خواهد شد. همچنين بلوک(Increment)يک واحد به مقدار ترمينال تکرار اضافه ميکند. با استفاده از راست کليک کردن بر روي تونل و انتخاب يکي از مودها مي توانيد خاصيت تونل را تغيير دهيد

چهارچوب حلقه فور  در لب ويو

 

مثال دوم براي درک بهتر حلقه FOR

آيا ميتوان به ترمينال شمارشي مقداري را اختصاص نداد؟ جواب مثبت است! مثال روبرو را در کامپيوتر خود رسم کرده و خروجي آن را مشاهده کنيد. ما در صفحه بعد در مورد عملکرد آن کامل توضيح خواهيم. همچنين دقت شود که ما براي سخت تر کردن مثال براي ورودي از يک آرايه استفاده کرديم و نه از يک مقدار دسيمال ساده...!!! در صورت نياز به آموزش هاي ما درباره آرايه ها مراجعه کنيد. همچنين براي آناليز بهتراز از پراب استفاده کرديم

پراب

 

مثال دوم چگونه کار ميکند؟

در صورتي که به آموزشهاي بيشتري نياز داريد بر روي اين لينک براي دريافت فايل آموزشي کليک کنيد. اين آموزش رايگان ميباشد

رمز فايل www.labviewmaster.ir ميباشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید